Information

Från och med 2011 gäller en helt ny tävlingsstruktur i Sverige, med tävlingar uppdelade på Regional och Nationell nivå.

Vi använder dans.se för anmälningar till tävlingar. Där finns även alla resultat och partnerpoäng samlade. Gå in där och registrera dig.

Efteranmälan och avanmälan (förutom vid sjukdom) kommer utan undantag att kosta 100 kr/person. Detta för att underlätta för den tävlingsansvarige.

Om man kvalificerar sig och vill tävla vid SM är kostnaden 1000 kr/person. I detta ingår tävlingsavgift, resa och boende.