Anmälan

Anmälan till tävlingar:
Anmälan görs på dans.se. Första gången måste du registrera dig, sedan är det bara att logga in och anmäla sig.

OBS! Se sista anmälningsdatum, efteranmälan görs ej.

Om Du vill stryka dig från en tävling
Vill du göra en avanmälan (strykning) måste du meddela detta till Lennart Larsson per telefon så fort som möjligt. Du måste också tala om orsaken till att du stryker dig. Dessa uppgifter måste lämnas in på en avprickningslista till arrangerande klubbs tävlingsledaren. Vid annan orsak än sjukdom (ska styrkas av läkarintyg) kostar en avanmälan 100 kr/person.

Ska du göra en avanmälan på själva tävlingsdagen måste du ringa till lagledaren. Vem som är lagledare ska vara informerat om innan.

Anmäler ni er till resor och ångrar er, måste ni ändå betala!

– Det är på eget ansvar att ta reda på vad som gäller inför tävlingen.
– När ungdomar under 18 år åker med till tävling, är det på föräldrarnas ansvar att se till att mat är ordnat.