Kursinnehåll

Bugg steg 1
Grundsteg, föra och följa, höger- och vänstervändningar, någon enklare figur

Inga förkunskaper krävs


Bugg steg 2
Föra och följa, kroppsförning, stegvariationer, fler figurer, samt grundteknik (som man aldrig får för mycket av)

Kräver genomgången steg 1 eller grundkunskaper i bugg


Bugg steg 3
Mer avancerade teknikmoment och figurer, musikanpassning, dansant beteende, variation i dansen

Kräver genomgången steg 1 och steg 2 eller att du har goda grundkunskaper och har buggat ett tag


Fox steg 1
Grundsteg, höger- och vänstersnurrar i olika varianter, variationer i dansen m m

Fox steg 2
Utveckla grunder, föra/följa, musiktolkning, turer och variationer.

West Coast Swing (WCS) steg 1
En kurs där vi bland annat går igenom grundrytmer och grundturer för West Coast Swing. Efter en steg 1-kurs har du vad du behöver för att delta på socialkvälalr eller om så önskas vidareutveckla din dans (t ex steg 2-kurs)

Inga förkunskaper krävs.

West Coast Swing steg 2
Här lär vi ut fler varianter på grundturer (”nya turer”), jobbar mer med förningstillfällen (stretch, compression) och även att krydda till sin dans med stylingar.

Kräver genomgången steg 1-kurs eller att du har likvärdiga kunskaper.

West Coast Swing steg 3
Fokuseras mycket på föra/följa (teamwork), musikalitet och att vidareutveckla teknik och fler stylingar. 

Kräver gneomgången minst steg 2-kurs och vara rygg att dansa i både 6:or och 8:or. Du ska ha grundläggande kunskaper om connection, stretch, compression och frame.

West Coast Swng workshops (steg 2-3)
En mix av steg 2 och steg 3. Innehåller material som är utvecklande och utmanande för dansare både på nivå 2 och 3.

Kärver genomgången steg 1-kurs eller att du har likvärdiga kunskaper.