Försäkring 

Försäkring ingår när man har tävlingslicens men ingår inte i medlemsavgift.

För icke tävlande gäller egen privat försäkring när man deltar i klubbens aktiviteter.